Rose Nathike Lokonyen

Rose Nathike Lokonyen

Olympic Athlete- 800 metres